סטאקס איז דער טייל וואס גרויסע קארפאראציעס געבן ארויס א געלעגענהייט פאר פרעמעדע מענטשן צו קויפן און אינוועסטירן סטאק אין זייער קאמפאני.

סטאק אפשען'ס רעדאַקטירן

שארט רעדאַקטירן

זעהט: סטאק מארקעט.