עופעלע

(אַריבערגעפֿירט פון בעיבי)

אן עופֿעלע אדער זויגקינד איז א ניי געבוירן פּיצל־קינד וואס קען נאך נישט רעדן און נישט גיין און אזוי ווייטער, ביז איין יאר אלט.

אַן עופֿעלע װעלכע לאַכט