עגונה איז אַ פרוי וואס איז לויט די אידישע הלכה נאכאלטס פארעכענט ווי א מאַנס װײַב אבער איר מאַן האָט איר פראקטיש פֿאַרלאָזט און זי טאָר ניט חתונה האָבן לויט די הלכה.