איתמר הענדעלמאן בן כנען

איתמר הענדעלמאן בן כנען

איתמר בן־כּנען איז געבױרן אין אילת אינעם יאר 1976. ער איז א יונג העברעישער שרײַבער און א זשורנאַליסט אין ישראל.