מיסט איז אפגענוצטע מאטריאל פון וועלכע מען קען מער נישט מאכן קיין נוצן און מענטשן ווארפן דאס ארויס אין מיסט קאסטן פון וואו עס ווערט שפעטער אפגענומען דורך גארבעטש טראקס און אפגעפירט צו לענדפילדס אדער רעסייקלינג פלענטס.


זע אויך רעדאַקטירן

מיסט מענעדזשמענט