עבירה איז דער באקאנטער ווארט אין די תורה, אויף זינד.

זינד איז די פארבאטן וואס די שכל אדער די תורה באפעלן דעם מענטש. עס איז איינגעטיילט פון מאראל און עטיקס. און בין אדם למקום.