הרב אהרן יעקב שוויי איז דער רב פון קרוין הייטס, ברוקלין.

הרב שוויי פון קרוין הייטס