קליין מיינט יעדע זאך וואס איז פארקערט ווי גרויס אדער קעגן נארמאל.

דאס איז א משפחה נאמען פון אסאך מענטשן און אויך נאמען פון אסאך פלעצער.

מענטשןרעדאַקטירן


פלעצעררעדאַקטירן