האר איז א פֿאדעם פון פראטעין (קעראטין) וואס וואקסט ארויס פון דער הויט ביי זויגערס. אין האר געפינט זיך די מינעראלן צינק, סיליקאן, אייזן און כלאר. ביי א געזונטן מענטש וואקסן מער ווי הונדערט טויזנט האר.

האר

די האר אויפן קאפ קען וואקסן גאר לאנג, דערפאר טוט מען זיי שערן מיט א שערל אדער א שער מאשין.

צוועקן פון האר

רעדאַקטירן
  • צו היטן די ווארעמקייט פון דעם קערפער
  • צו שיצן קעגן דער זון.

זעט אויך

רעדאַקטירן


מענטשלעכע אנאטאמיע 
 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין