א לאַסטאויטאָ אדער לאַסטמאַשין איז א גרויסער אויטא וואס ווערט באנוצט צו פירן לאסט און געצייג פון איין פלאץ צום צווייטן. מערסטנס ניצן לאסטאויטאס דיזל. לאסטאויטאס קענען זיין גרויס אדער קליין, אבער מערסטנס זענען זיי די גרעסטע פארמיטלען אויך די גאסן.

דער פוילישער Lublin-51 לאַסטאויטאָ

עס זענען פאראן לאסטאויטאס גרעסער פון בוסן, מיט גרויסע מאטארן פון 350 פערדקראפט אדער מער, וואס קענען פארן גיך אויף די אויטאסטראדן.