נעילת החג איז די צייט וואס עס ענדיגט זיך א יום טוב.

אין אסאך בתי מדרשים, חסידישע הויפן און ישיבות פירט מען זיך אז מען קומט זיך צוזאמען אין דער צייט און מען פארברענגט און זינגט צוזאמען.