וויקיפּעדיע:אלע נייעס/תשס"ו/אלול

נייעס תשס"ו

טבת | שבט | אדר | ניסן | אייר | סיון | תמוז | אב | אלול

נייעס תשס"ז

פרייטאג ערב ראש השנה כ"ט אלול (סעפטעמבער 22)רעדאַקטירן

דאנערשטאג ה' סליחות כ"ח אלול (סעפטעמבער 21)רעדאַקטירן

מיטוואך ד' סליחות כ"ז אלול (סעפטעמבער 20)רעדאַקטירן

דינסטאג ג' סליחות כ"ו אלול (סעפטעמבער 19)רעדאַקטירן

מאנטאג ב' סליחות כ"ה אלול (סעפטעמבער 18)רעדאַקטירן

זונטאג א' סליחות כ"ד אלול (סעפטעמבער 17)רעדאַקטירן

פרייטאג נצבים וילך כ"ב אלול (סעפטעמבער 15)רעדאַקטירן

דאנערשטאג כ"א אלול (סעפטעמבער 14)רעדאַקטירן

מיטוואך כ' אלול (סעפטעמבער 13)רעדאַקטירן

דינסטאג י"ט אלול (סעפטעמבער 12)רעדאַקטירן

 
הק' יוני נתניהו הי"ד, ברודער פון ביבי נתניהו, דער איינציגסטער געפאלענער העלד און אנפירער פון מבצע יונתן.

מאנטיג י"ח אלול (סעפטעמבער 11)רעדאַקטירן

זונטאג י"ז אלול (סעפטעמבער 10רעדאַקטירן

  • וויקעפעדיע אויפוואכונג גייט נישט אראפ פונעם סדר היום אויף הייד פארק: מען קאנגראטילירט באנוצער:אלזוז פאר זיינע פאליסיס, טראצדעם באקלאגן זיך אנדערע אויפן ארימקייט וואס הערשט דערווייל אין וויקעפעדיע, וואס די לייזונג איז זיך צו נעמען אין די האנט אריין און שרייבן נאך און נאך. [112] [113]

פרייטאג ט"ו אלול (סעפטעמבער 8)רעדאַקטירן

דאנערשטאג יד אלול (סעפטעמבער 7)רעדאַקטירן

אין די אידישע וועלט:

פאליטיק:

היסטאריע:

טעענאלאגיע:

מיטוואך יג אלול (סעפטעמבער 6)רעדאַקטירן

אין די אידישע וועלט:

פאליטיק:

מעדיצין:

  • דורכברוך אין די וועלט פון מעדיצין: נאך יארן פון ערווארטונגען, באשטעטיגט די עף.די.עי. ערשטע הארץ געמאכט פון פלאסטיק וואס וועט קענען איינגעפלאנצט ווערן ביי מענטשן מיט גאר שוואכער הערצער וואס האבען נישט קיין שטארקע אויסזיכטן לאנג צו לעבן. [160]

טעכנאלאגיע:


דינסטאג יב אלול (סעפטעמבער 5)רעדאַקטירן

מאנטאג י"א אלול (סעפטעמבער 4)רעדאַקטירן

זונטאג י' אלול (3טן סעפטעמבער)רעדאַקטירן

שבת ט' אלול (סעפטעמבער 2)רעדאַקטירן

פרייטאג ח' אלול (סעפטעמבער 1)רעדאַקטירן

דאנערשטאג ז' אלול (31סטן אויגוסט)רעדאַקטירן

מיטוואך ו' אלול (אוגוסט 30)רעדאַקטירן

דינסטאג ה' אלול (אוגוסט 29)רעדאַקטירן

]

מאנטיק ד' אלול (אוגוסט 28)רעדאַקטירן

זונטאג ג' אלול (אוגוסט 27)רעדאַקטירן

פרייטאג ב' דר"ח אלול (אוגוסט 25)רעדאַקטירן

דאנערשטאג ר"ח אלול ל' אב (אוגוסט 24)רעדאַקטירן

 
פערזענליכער וואונטש אויך ערפילט...