ליטעראטור איז די קונסט פון שרייבן.

אלטע ביכער

א ליטעריטארישע שאפונג קען זיין באזירט אויף אמתדיקע ליטערארישע פיגורן אדער אויף אויפגעטראכטע פיגורן.

ליטעראטור צעטיילט מען אין פארשיידענע זשאנערס:

ליטעראטור אויפגאבעס

רעדאַקטירן

איינער וואס קען שרייבן און לייענען הייסט א ליטערטעט.