נטרונא איז אן ארגאניזאציע וואס געבט זיך אפ מיטן פארשפרייטן, בעיקר פאר די גוים, אז נישט אלע אידן האלטן פון דער מדינה. זי ווערט אנגעפירט דורך ר' יושע כ"ץ פון וויליאמסבורג און פינאנצירט דורך סאטמארער נגידים און אינגעלייט וואס וואוינען בעיקר אין וויליאמסבורג.

נטרונא איז אקטיוו בעיקר אין א וועבזייטל Jews Against Zionism ("אידן קעגן ציוניזם") אדער אונטער זייער אנדער דאמיין נאמען תורה טרו זשאוס (תורה טרייע אידן Torah True Jews) געגרינדעט און אויסגעהאלטן דורך סאטמאר מיטן ציל צו לערנען און פארשפרייטן אויף די גארער וועלט די שיטה פון סאטמארער רב רבי יואל טייטלבוים.

זיי טוען אויך פארשפרייטן צעטליך און קונטרסים ווי אויך האבן זיי א גרויסע טייל און די גרויסע פראטעסטן וואס איז אפגעהאלטן געווארן דורך סאטמאר און אמעריקא און ווי אויך אין אייראפע.

זיי האבן אויך א האטליין טעלעפאן וואו מ'קען הערן נייעס און דרשות בנוגע ציונות.