וויקיפּעדיע:אלע נייעס/תשס"ו/אב

נייעס תשס"ו

טבת | שבט | אדר | ניסן | אייר | סיון | תמוז | אב | אלול

נייעס תשס"ז

מיטוואך, ר"ח מנחם אברעדאַקטירן

 
אידענעס ווערן מוסלומענער...

דאנערשטאג, ב' אב (27 יולי)רעדאַקטירן

פרייטאג ג' אב (28 יולי)רעדאַקטירן

 
גרעסטע טעראריסטישער באמבע אין מיטעל מזרח איז געווען פון אידן...

שבת ד' אברעדאַקטירן

זונטאג ה' אברעדאַקטירן

 
דער באנוצער איז א נאצי...

מאנטיג ו' אברעדאַקטירן

 
אר"י הקדוש אליינס...

דינסטאג ז' אברעדאַקטירן

 
פעשאן אפ א קריסטליכער שיכור...

מיטוואך ח' אברעדאַקטירן

 
ציוני בעט רחמנות אויף סאטמאר חסיד...
  • כיזבאללא שיסט היינט 160 ראקעטן אויף צפון ישראל, איין געהרגעטער און עטליכע פארווונדעטע.

דאנערשטאג ט' אברעדאַקטירן

 
ספרינט קעגן די וועד הרבנים...

פרייטאג י' אברעדאַקטירן

 
מדינת ישראל באמבאדירט לבנון

שבת י"א אברעדאַקטירן

מאנטיק כ"ז אב (אוגוסט 21)רעדאַקטירן

 
רבי הערשעלע ספינקער זצ"ל.

זונטאג כ"ו אב (אויגוסט 20)רעדאַקטירן

 
רבי יואל טייטלבוים זצ"ל

פרייטאג כ"ד אב (אויגוסט 18)רעדאַקטירן

 
אנטיסעמיטישע פירקלערייען...

דאנערשטאג כ"ג אב (אוגוסט 17)רעדאַקטירן

 
פארצייטישע שטריימל...

מיטוואך כ"ב אב (אויגוסט 16)רעדאַקטירן

 
על שארפטאן לאזט זיך נישט אוועקשטופן...

דינסטאג כ"א אב (אוגוסט 15)רעדאַקטירן

 
ר' אהר'לע בעלזער

מאנטאג כ' אב (אוגוסט 14)רעדאַקטירן

 
זעלנער אויפן פראנט פייערן וואפן שטילשטאנד.

זונטאג י"ט אב (אויגוסט 13)רעדאַקטירן

 
סאלדאטן דאווענען אויפן פראנט

33'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

שבת י"ח אב (אויגוסט 12)רעדאַקטירן

32'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

פרייטאג י"ז אברעדאַקטירן

 
וואלף וואלפסאהן; דער אידישקייט בויער...

31'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

דאנערשטאג ט"ז אברעדאַקטירן

 
נאסאראלא..

30'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

מיטוואך, ט"ו אברעדאַקטירן

 
ליבערמאן אויס דעמאקראט...

29'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

דינסטאג י"ד אברעדאַקטירן

 
גבעתי בריגאדיע אין לבנון...

28'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

מאנטאג י"ג אברעדאַקטירן

 
א ראקעטע איז דא געפאלן

27'סטער טאג פון ישראל לבנון קריזיס

  • 4 ישראלישע סאלדאטן טויט און עטליכע פארווונדעטע ביים קאנפליקט אין לבנון. [209]
  • פיל עראפלאנען אין תל אביב, געלעגנהייט פון כיזבאללאס דראענס אויף תל אביב [210]
  • איבער 400 ראקעטן געפאלן איבער די סוף וואך (הארץ)

זונטאג י"ב אברעדאַקטירן

  • נאסראללא באהאלט זיך זייער. גרויסע געלעגנהייט אז ער וועט שיסן ראקעטן אויף תל אביב.
  • האָלאַנד: צענדליגע פארווונדעטע נאך וואס אן האלצענע בריק איז צאמגעפאלן. [215]
  • 3 אזייגער וועט כיזבאללא שיסן נאך 60 ראקעטן אויף צפון זייט פון ישראל.
  • כיזבאללא שיסט היינט ווידער איבער 200 ראקעטן אויף ישראל, 15 געהרגעטע און איבער 300 פארווונדעטע.

דינסטאג כ"ח אב (22סטן אויגוסט)רעדאַקטירן

מיטוואך כ"ט אב (אויגוסט 23)רעדאַקטירן

 
ד' מינים ביליגער דאס יאר...