סוחר

(אַריבערגעפֿירט פון ביזנעסמאן)

א סוחר אדער געשעפטסמאן איז איינער וואס שטעלט אויף נייע ביזנעסן, האנדלט, און קויפט אן פארקויפט ביזנעסן.