גמרא (תלמוד בבלי גריפן גְמָרָא, אודער ש"ס, ובפי פרשני התלמוד ים התלמוד או תלמודה של בבל. תלמוד ירושלמי גריפן ירושלמי, תלמוד ארץ ישראל, וכן תלמודא דמערבא) איז א זאמלונג פון די מאמרים און שקלא וטריא פון די אמוראים , ד"ה די חכמים ביי יידן פון דער תקופה גלייך נאכן פעסטשטעלן פון דער משנה (בערך 200 יאר נאכן צווייטן חורבן בית המקדש). די אמוראים שטעלן זיך אויף די ווערטער און סברות פון די תנאים אין דער משנה און ברייתות.

אין ציפורי און אין טבריה אין ארץ ישראל האט מען צוזאמענגעשטעלט דעם תלמוד ירושלמי. א הונדערט יאר שפעטער האט מען אין בבל צוזאמענגעשטעלט דעם תלמוד בבלי. מען לערנט דעם בבלי אסאך מער ווי דעם ירושלמי.

זעט אויךרעדאַקטירן