מיינט איר אין אלגעמיין צייטונג?

צייטשריפט איז א ביי-וואכענטליכער יידישער מאגאזין.

עס ווערט ארויסגעגעבן דורך ר' ישראל מענדל וואגשאל פון מאנרא א זון פון ר' הערש אפרים וואגשאל. עס אנטהאלט 4 באזונדערע אינטערעסע אפטיילונגען. זיי לויפן דארטן העכסט אינטערסאנטע ארטיקלן פון ר' הערשל פרידמאן ר' אשר לעווין און פון ר' פנחס גלויבער, י. לעבאוויטש שמעון ראלניצקי. און אזוי ווייטער. אויך איז דא ווערק געשריבן דורך פרויען פאר פרויען. א שטייגער ווי דאס אידישע ליכט, אלע ארטיקלען האבן מוסר השכל'ס און קענטליך געשריבן פון לערערין'ס וואס שרייבן דאס פאר חינוך, נישט פאר די בלויזע אינפארמאציע ציל. אויך איז דא פאר קינדער ארטיקלען וואס איז א איבערפלאנצונג פון דעם פאפולערן אויסגאבע דער קינדער שפיל וועלכע ווערט ארויסגעגעבן דורך די קינדער שפיל פירמע, עס איז גאר אינטערעסאנט פאר קינדער, עס אנטהאלט שיינע מעשיות און אקטיוויטעטן פאר קינדער אין יעדן יארגאנג.


כמדומה לי אז עס איז שוין פארשפארט, און קומט מער נישט ארויס.