דרום איז די זייט פון דער וועלט וואס איז רעכטס ווען מען שטייט צו מזרח. דאס איז די ריכטונג צום דרום פאלוס.

  • עס איז די פארקערטע זײַט ווי צפון אין איז פונקט צווישן מזרח אין מערב.
אויפן בילד זעט מען די ריכטונגען מיט דרום קאלירט
  • אין ענגליש הייסט דאס south און אויף יודיש "זיד".
  • אויף א מאפע אדער וועג ווייזער ווײַזט מען דרום געווענליך אונטן.

זעט אויך רעדאַקטירן