רויטערס איז א נייעס אגענטור שטעלט צו נייעס פאר צייטונגען און מידיו סטאנציעס איבער די וועלט געגרינדעט דורך א געשמד'טן איד פון דייטשלאנד אריבערגעצויגען קיין לאנדאן מיטן נאמען פאול זשועליעס רויטער, ס'האט ביוראוס און 200 שטעט און 94 לענדער און 19 שפראכען, רויטערס הויפט פארדינסט איז פון אנאליזירן די מארקעטס און סטאקס


וועבלינקס

רעדאַקטירן