בראדוועי איז א הויפט גאס אין וויליאמסבורג, וואס צייכענט אפ די גרעניץ צווישן די חסידישע איינוואוינער דארטן און זייערע שפאנישע שכנים.

אויך איז בראדוועי א נאמען פאר אלע טעאטער שפילן וואס שפילן, ווייל זיי זענען פלאצירט אין 42סטער גאס ראג בראדוועי און ארום יענע געגנט, דעריבער רופט מען זיין "בראדוועי שויס".