רבי יהושע ווערט אריבערגעפירט אהער, פאר אנדערע באדייטן זעט רבי יהושע (באדייטן)

רבי יהושע בן חנניה
געבורט המאה ה־1
ישראל רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
קבורה ארט אלטע בית עולם פון צפת רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

רבי יהושע בן חנניה איז געווען דער אב בית דין פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט הונדערט און איין און ניינציג מאל אין משניות.

וואו עס שטייט אין משניות רבי יהושע סתם מיינט מען רבי יהושע בן חנניה.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבי יהושע בן חנניה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

איבער אים

רעדאַקטירן

רבי יהושע בן חנניה איז געווען א לוי, און ער איז געווען פון די משוררים אין בית המקדש,[2] רבן גמליאל האט אים געגעבען זיין מעשר ראשון.

אין משניות

רעדאַקטירן

סדר זרעים (דריי און דרייסיג מאל)

 • מסכת ברכות - דריי מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ד' משנה ג', ד'.
 • מסכת פאה - איין מאל - פרק ג' משנה ו'.
 • מסכת כלאים - איין מאל - פרק ו' משנה ד'.
 • מסכת שביעית - פינף מאל - פרק א' משנה ח' .. פרק ב' משנה ג' .. פרק ג' משנה י' .. פרק ה' משנה ג' .. פרק ט' משנה ה'.
 • מסכת תרומות - ניינצן מאל - פרק ד' משנה ז', ח', ט', י' (2 מאל), י"א .. פרק ח' משנה א' (2 מאל), ב' (2 מאל), ג' (2 מאל), ח', ט', י', י"א (2 מאל) .. פרק י"א משנה ב' (2 מאל).
 • מסכת מעשר שני - צוויי מאל - פרק ב' משנה ז' .. פרק ה' משנה ט'.
 • מסכת חלה - איין מאל - פרק ב' משנה ה'.
 • מסכת ערלה - איין מאל - פרק א' משנה ז'.

סדר מועד (פינף און צוואנציג מאל)

 • מסכת שבת - צוויי מאל - פרק י"ב משנה ד' .. פרק י"ט משנה ד'.
 • מסכת עירובין - דריי מאל - פרק ד' משנה א' (2 מאל) .. פרק ז' משנה י'
 • מסכת פסחים - ניין מאל - פרק א' משנה ז' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ג' .. פרק ו' משנה ב' (2 מאל), ה' (3 מאל) .. פרק ט' משנה ו'.
 • מסכת שקלים - פיר מאל - פרק ד' משנה ז' (4 מאל).
 • מסכת יומא - איין מאל - פרק ב' משנה ג'.
 • מסכת סוכה - איין מאל - פרק ג' משנה ט'.
 • מסכת ראש השנה - איין מאל - פרק ב' משנה ח'.
 • מסכת תענית - פיר מאל - פרק א' משנה א' (2 מאל) .. פרק ב' משנה ו' .. פרק ד' משנה ד'

סדר נשים (פינף און צוואנציג מאל)

 • מסכת יבמות - זעקס מאל - פרק ד' משנה י"ג (2 מאל) .. פרק ח' משנה ד' .. פרק י"ג משנה ז' .. פרק ט"ז משנה א', ז'.
 • מסכת כתובות - פינף מאל - פרק א' משנה ו', ז', ח', ט' .. פרק ב' משנה ב'.
 • מסכת נדרים - צוויי מאל - פרק י' משנה ו' (2 מאל).
 • מסכת נזיר - פיר מאל - פרק ז' משנה ד' (2 מאל) .. פרק ח' משנה א' (2 מאל).
 • מסכת סוטה - אכט מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ג' משנה ד' .. פרק ה' משנה א', ב', ה' .. פרק ו' משנה א' .. פרק ט' משנה י"ב, ט"ז

סדר נזיקין (פיר און צוואנציג מאל)

 • מסכת בבא בתרא - צוויי מאל - פרק ט' משנה א' (2 מאל).
 • מסכת סנהדרין - איין מאל - פרק ז' משנה י"א.
 • מסכת עבודה זרה - איין מאל - פרק ב' משנה ה'.
 • מסכת עדיות - פופצען מאל - פרק ב' משנה ז' (2 מאל) .. פרק ג' משנה ז' (2 מאל) .. פרק ו' משנה ב', ג' (3 מאל) .. פרק ז' משנה א', ה', ו' .. פרק ח' משנה ג', ה', ו', ז'.
 • מסכת אבות - פינף מאל - פרק ב' משנה ח' (2 מאל), ט' (2 מאל), י"א.

סדר קדשים (ניין און צוואנציג מאל)

סדר טהרות (פינף און פופציג מאל)

 • מסכת כלים - זעקס מאל - פרק י"א משנה ד' .. פרק י"ג משנה ז' .. פרק י"ד משנה ז' (2 מאל) .. פרק י"ז משנה א' .. פרק כ"ח משנה ב'.
 • מסכת אהלות - ניין מאל - פרק ב' משנה ד' .. פרק ט' משנה ט"ו .. פרק י"ב משנה ג', ח' (2 מאל) .. פרק י"ד משנה ג', ד', ה' .. פרק י"ז משנה ב'.
 • מסכת נגעים - פיר מאל - פרק ד' משנה י"א .. פרק ז' משנה ד' .. פרק ח' משנה ב' .. פרק י"ד משנה ג'.
 • מסכת פרה - ניין מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ה' משנה ג', ד' .. פרק ט' משנה ד' (2 מאל) .. פרק י' משנה א', ב', ו' (2 מאל).
 • מסכת טהרות - פינף מאל - פרק ב' משנה ב' .. פרק ו' משנה ב' (2 מאל) .. פרק ח' משנה ז', ט'.
 • מסכת מקואות - זעקס מאל - פרק ב' משנה ז' ח' י' (2 מאל) .. פרק ג' משנה א' (2 מאל).
 • מסכת נדה - פיר מאל - פרק א' משנה ג' .. פרק ד' משנה ד' .. פרק ו' משנה י"ד .. פרק י' משנה ג'.
 • מסכת מכשירין - איין מאל - פרק א' משנה ג'.
 • מסכת זבים - צוויי מאל - פרק ד' משנה א' .. פרק ה' משנה א'.
 • מסכת טבול יום - דריי מאל - פרק ג' משנה ד', ה' .. פרק ד' משנה ו'.
 • מסכת ידים - זעקס מאל - פרק ג' משנה א', ב' .. פרק ד' משנה ג', ד' (3 מאל).


רעפרענצען

רעדאַקטירן
 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד
 2. ערכין י"א ע"ב