מסכת זבחים איז די ערשטע מסכתא פון סדר קדשים אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום הלכות פון קרבנות וואס קומט פון א לעבדיגע באשעפעניש (בהמה און עוף).

עס האט 14 פרקים 120 דפים.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

 1. כל הזבחים
 2. כל הזבחים שקבלו דמן
 3. כל הפסולין
 4. בית שמאי
 5. איזהו מקומן
 6. קדשי קדשים
 7. חטאת העוף
 8. כל הזבחים שנתערבו (ווערט אויך אנגערופן פרק התערובות)
 9. המזבח מקדש
 10. כל התדיר
 11. דם חטאת
 12. טבול יום
 13. השוחט והמעלה
 14. פרת חטאת

אינהאלט פון די מסכתארעדאַקטירן

מסכת זבחים אנטהאלט די דיני קרבנות הבאים מן החי (בהמה ועוף), אויך פארשידענע דינים וואס איז האב צוטאן מיטן בית המקדש. די פיפטער פרק ממסכת זבחים (פרק "איזהו מקומן") איז באקאנט וועגען ווייל מען זאג דאס פארתפילת שחרית. די פרק רעכנט אויס די סוגי הקרבנות און זייער פלאץ.

משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין