סדר טהרות איז כולל 12 מסכתות. טהרות איז טייטש ריינע זאכן, די מסכתות אין דעם סדר האבן צו טון מיט דינים פון טומאה און טהרה.

דער סדר איז צעטיילט אין די פאלגנדע 12 מסכתות:

אין סדר טהרות איז נישט דא קיין גמרא נאר בבלי אויף מסכת נדה.

דרויסנדיגע פארבינדונגען

רעדאַקטירן