מסכת כלאיים איז די פערטע מסכתא פון סדר זרעים אין משניות.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתא

רעדאַקטירן