סדר נזיקין איז כולל 10 מסכתות. נזיקין איז טייטש שאדנס, רוב מסכתות אין דעם סדר האבן צו טון מיט דינים בין אדם לחברו.

דער סדר איז צעטיילט אין 10 מסכתות:

אויף אלע מסכתות איז דא גמרא סיי בבלי סיי ירושלמי, אחוץ עדיות און אבות.

דרויסנדיגע פארבינדונגען רעדאַקטירן