מסכת עדיות אדער מסכת בחירתא איז די זיבעטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא אנטהאלט אסאך ענינים פון גאנץ ש"ס. די מסכתא האט נישט קיין גמרא, נישט אין בבלי און נישט אין ירושלמי.

זי האט 8 פרקים.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. שמאי אומר
  2. רבי חנינא
  3. כל המטמאין
  4. אלו דברים
  5. רבי יהודה
  6. רבי יהודה בן בבא
  7. העיד רבי יהושע
  8. העיד רבי יהושע בן בתירא

אינהאלט פון דער מסכתארעדאַקטירן

די מסכתא אנטהאלט געקליבענע משניות פון אלע מסכתות.