סדר מועד האט אין זיך 12 מסכתות. מועד איז טייטש צייט, אלע מסכתות אין דעם סדר האבן צו טאן מיט זאכן וואס געשען אדער דארפן געטאן ווערן צו א באשטימטער צייט אין יאר/וואך/אדער חודש.

די מסכתות פונעם סדר

רעדאַקטירן

דער סדר איז צעטיילט אין 12 מסכתות::

וועבלינקען

רעדאַקטירן