מסכת אהלות איז די צווייטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט טומאת המת, און בפרט איבער טומאת אהל.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתא רעדאַקטירן

 1. שנים טמאים
 2. אלו מטמאין
 3. כל המטמאין
 4. מגדל
 5. תנור
 6. אדם וכלים
 7. הטומאה בכותל
 8. יש מביאין
 9. כוורת
 10. ארובה
 11. הבית שנסדק
 12. נסר
 13. העושה מאור
 14. הזיז
 15. סגוס
 16. כל המטלטלין
 17. החורש
 18. כיצד בוצרין