מסכת בבא בתרא איז די דריטע מסכתא אין סדר נזיקין אין ש"ס. די טייטש פון בבא בתרא אין אראמיש איז די "לעצטע טיר", עס ווערט אזוי אנגערופן וויבאלד עס איז די לעצטע פון די דריי "בבא'ס" (טירן), וואס מען רעדט פון דיני נזיקין: בבא קמא, בבא בתרא און בבא מציעא. די מסכתא האט ווי אלע בבא'ס 10 פרקים.

בבא בתרא איז דער גרעסטער מסכתא אין ש"ס (לויט דער צאל פון בלעטער); זי אנטהאלט 176 דפים.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

 1. השותפין
 2. לא יחפור
 3. חזקת הבתים
 4. המוכר את הבית
 5. המוכר את הספינה
 6. המוכר פירות
 7. בית כור
 8. יש נוחלין
 9. מי שמת
 10. גט פשוט

אינהאלט פון דער מסכתארעדאַקטירן

מסכתא בבא בתרא אנטהאלט די דינים פון ענייני קרקעות, שותפות בקרקע, נזקי שכנים, חזקת קרקע, מכירת קרקעות, דיני ירושה ושטרות. אויכט געוויסע ענייני אישות.


באקאנטע סוגיות אין דער מסכתארעדאַקטירן

 • גוד או אגוד- דף יג ע"א
 • רוב וקרוב - דף כג ע"ב
 • אגדות רבה בר בר חנה - עג ע"א ואילך
 • "רבנן לא צריכי נטירותא"-פטור תלמדי חכמים ממסים והשתתפות ממונית בהגנת העיר-דף ח'


משניות - מסכתות 

סדר זרעים: ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | ביכורים

סדר מועד: שבת | עירובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

סדר נשים: יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

סדר נזיקין: בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדיות | עבודה זרה | אבות | הוריות

סדר קדשים: זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

סדר טהרות: כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין