מסכת תענית איז די ניינטע מסכתא אין סדר מועד (די צווייטע סדר אין משניות).

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. מאימתי
  2. סדר תעניות כיצד
  3. סדר תעניות אלו
  4. בשלשה פרקים