מסכת טהרות איז די פינפטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום די דינים פון טומאה וטהרה.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתא

רעדאַקטירן
  1. שלשה עשר
  2. האשה
  3. הרוטב
  4. הזורק
  5. השרץ
  6. מקום שהיה
  7. הקדר
  8. הדר
  9. זיתים
  10. הנועל