מסכת טהרות איז די פינפטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום די דינים פון טומאה וטהרה.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

  1. שלשה עשר
  2. האשה
  3. הרוטב
  4. הזורק
  5. השרץ
  6. מקום שהיה
  7. הקדר
  8. הדר
  9. זיתים
  10. הנועל