מסכת נגעים איז די דריטע מסכתא פון סדר טהרות אין משניות, די מסכתא האנדלט ארום די דינים פון טומאת נגעים.


נעמען פון די פרקים אין דער מסכתארעדאַקטירן

 1. מראות נגעים
 2. בהרת עזה
 3. הכל מטמאין
 4. יש בשער
 5. כל ספק
 6. גופה
 7. אלו בהרות
 8. הפורח
 9. השחין
 10. הנתקים
 11. כל הבגדים
 12. כל הבתים
 13. עשרה בתים
 14. כיצד מטהרין