רבן שמעון בן גמליאל (דער צוויטער) איז געווען דער נשיא פון די סנהדרין, און איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט הונדערט און אכט מאל אין משניות.

רבן שמעון בן גמליאל
געבורט 100
אוראלט רוים רעדאקטירן דעם פֿאקט ביי וויקידאטן
רעדאקטירן אין וויקידאטן וואס פארזארגט טייל פון דער אינפארמאציע אין דעם מוסטער

רבן שמעון בן גמליאל איז געווען א זון פון רבן גמליאל פון יבנה, א זון פון רבן שמעון בן גמליאל הזקן, א זון פון רבן גמליאל הזקן, א זון פון שמעון בן הלל, א זון פון הלל הזקן, ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

זיין צייט

רעדאַקטירן

רבן שמעון בן גמליאל איז געווען פון פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. [1]

אין משניות

רעדאַקטירן

סדר זרעים (צען מאל)

סדר מועד (צוועלף מאל)

סדר נשים (פינף און צוואנציג מאל)

 • מסכת כתובות - צוועלף מאל - פרק ב' משנה ח' .. פרק ה' משנה ה' .. פרק ו' משנה ד' .. פרק ז' משנה ט' .. פרק ח' משנה ה' .. פרק ט' משנה א', ט' .. פרק י"א משנה ד', ה' .. פרק י"ב משנה ד' .. פרק י"ג משנה י', י"א.
 • מסכת נדרים - איין מאל - פרק ח' משנה ה'.
 • מסכת נזיר - איין מאל - פרק ו' משנה ח'.
 • מסכת סוטה - צוויי מאל - פרק ט' משנה י"ב, ט"ו.
 • מסכת גיטין - ניין מאל - פרק א' משנה א' .. פרק ד' משנה ד' (2 מאל), ו' .. פרק ו' משנה א', ו' .. פרק ז' משנה ה', ו' (2 מאל).

סדר נזיקין (אכט און דרייסיג מאל)

 • מסכת בבא קמא - צוויי מאל - פרק ג' משנה ג' .. פרק ה' משנה ד'.
 • מסכת בבא מציעא - צען מאל - פרק א' משנה ח' .. פרק ג' משנה ו' .. פרק ה' משנה ה' .. פרק ז' משנה א' .. פרק ח' משנה ו', ח' (2 מאל) .. פרק ט' משנה ח', י"ג .. פרק י' משנה ה'.
 • מסכת בבא בתרא - דרייצן מאל - פרק א' משנה ה' (2 מאל) .. פרק ד' משנה ז' .. פרק ה' משנה י', י"א .. פרק ו' משנה א', ד', ח' .. פרק ח' משנה ה' .. פרק י' משנה א', ד', ז' (2 מאל).
 • מסכת סנהדרין - דריי מאל - פרק א' משנה ב' .. פרק ג' משנה ח' (2 מאל).
 • מסכת מכות - איין מאל - פרק א' משנה י'.
 • מסכת שבועות - איין מאל - פרק ז' משנה ז'.
 • מסכת עבודה זרה - זיבן מאל - פרק ב' משנה ג' .. פרק ג' משנה א', ג' .. פרק ה' משנה ג', ד' (2 מאל), י'.
 • מסכת עדיות - איין מאל - פרק ח' משנה ג'.
 • מסכת אבות - איין מאל - פרק א' משנה י"ח.

סדר קדשים (דרייצן מאל)

סדר טהרות (צען מאל)

 • מסכת כלים - פינף מאל - פרק ז' משנה ו' .. פרק י"א משנה א' .. פרק י"ז משנה ד' .. פרק כ"ו משנה א' .. פרק כ"ח משנה ג'.
 • מסכת אהלות - איין מאל - פרק י"ח משנה ט'.
 • מסכת מקואות - צוויי מאל - פרק ו' משנה ז' .. פרק ט' משנה ה'.
 • מסכת ידים - צוויי מאל - פרק ב' משנה ב' .. פרק ג' משנה א'.
פֿריערדיגער:
רבן גמליאל
נשיא נאָכפֿאלגער:
רבי יהודה הנשיא

זעט אויך

רעדאַקטירן

רשימה:תנאים

רעפרענצען

רעדאַקטירן
 1. רמב"ם הקדמה אויף משניות סדר זרעים פ"ד