מסכת דמאי איז די דריטע מסכתא פון סדר זרעים.

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתא

רעדאַקטירן