רבי יהודה הנשיא אדער ווי מער באקאנט רבינו הקדוש איז געווען א זון פון רבן שמעון בן גמליאל, און דער מסדר פון די משניות. ער האט געשטאמט פון מלכות בית דוד.

דער מצבה צו רבי יהודה הנשיא אין בית שערים


נאך זיין פטירה פלעגט ער קומען אהיים יעדן פרייטאג צו נאכט און קידוש געמאכט און מוציא געווען זיין הויזגעזונד.

פֿריערדיגער:
רבן שמעון בן גמליאל
נשיא נאָכפֿאלגער:
רבן גמליאל ברבי