מסכת שבועות איז די זעקסטע מסכתא אין סדר נזיקין אין משניות. די מסכתא האנדלט ארום בעיקר "דיני שבועה" די ערשטע צוויי פרקים איז וועגן "דיני טומאת מקדש וקדשיו"

עס האט 8 פרקים און 48 דפים.

נעמען פון די פרקים אין דער מסכתא

רעדאַקטירן
  1. שבועות שתים
  2. ידיעות הטומאה
  3. שבועות שתים
  4. שבועת העדות
  5. שבועת הפקדון
  6. שבועת הדיינין
  7. כל הנשבעין
  8. ארבעה שומרין

אינהאלט פון די מסכתא

רעדאַקטירן

די מסכתא אנטהאלט די דיני העלם טומאה, שבועת ביטוי, ושבועת שוא, שבועת העדות, שבועת הפיקדון, שבועת הדיינים, שבועת המשנה, און אנפאנג דיני ארבע שומרים.