מסכת מגילה איז די צענטע מסכתא אין סדר מועד (דער צווייטער סדר אין משניות).

נעמען פון די פרקים (קאפיטלעך) אין דער מסכתא

רעדאַקטירן
  • 'מגילה נקראת' - דער פרק רעדט בעיקר וועגן די זמנים פון ליינען מגילת אסתר. דאס צווייטע העלפט איז א זאמלונג פון משניות וואס הייבן אן מיט די ווערטער 'אין בין...'.
  • 'הקורא למפרע' - דער פרק רעדט אויס הלכות אין דעם עניין פון ליינען די מגילה.
  • 'הקורא עומד' - דער פרק רעדט וועגן די הלכות פון א שול און קריאת התורה.
  • 'בני העיר' - דער פרק רעדט וועגן די הלכות פון א שליח ציבור.