די אחרונים זענען די רבנים און גדולי התורה וואס האבן געלעבט נאכן יאר ה'ק אין מדינות אשכנז און נאך ה'ש אין די ספרדישע לענדער. דעמאלסט האט אויפגעהערט די תקופה פון די ראשונים צוליב דער איבערקערעניש אין יידישן קהילה לעבן.

צווישן די פריערדיגע אחרונים זענען דער תרומת הדשן און דער שולחן ערוך.

רשימה פון אחרונים

רעדאַקטירן

ה׳ש׳ יארן

רעדאַקטירן

ה׳ת׳ יארן

רעדאַקטירן

ה׳ת״ק יארן

רעדאַקטירן

ה׳ת״ר יארן

רעדאַקטירן

ה׳ת״ש יארן

רעדאַקטירן