אויגן זענען די אָרגאַנען פונעם מענטש אדער בעל־חי וואָס קען זען דורך דערשפּירן ליכטיגקייט. עס כאַפט די דיפערעץ פון קאָלירן.

אויג

אויכעט קען מען זען וואס מען עסט, און דעמאלטס איז דאס עסן בעסער און געשמאקער.

סטרוקטור

רעדאַקטירן

די אויגן באָליס האלטן זיך אינעם סאַקעט פון קאָפּ מיט מוסקלען, וואָס ציען דאָס אין אלע ריכטונגען גרינגערהייט אויטאמאטיש וואו מען וויל נאר קוקן.

די וואג פון אן אויג איז בערך א גראם

די אויג מוסקלען זענען די מערסטע אקטיוו פון אלע מוסקלען אינעם מענטש, זיי באוועגן זיך הונדערט טויזנט מאל א יעדן טאג.

ביי ארטראפאדן זענען די אויגן צוזאמענגעשטעלט פון א סאך איינצן וואס יעדער איינער האט זיין אייגענעם לינז.

עס איז אַ וואונדערליכע פיל קאלירן ווידעא קאמארע, און ארבעט פון זיך אליין אגאנצן טאג. עס סאָרטירט אלע בילדער און געשעענישען אינעם מוח.

הינטן פון אויג איז דא די "רעטינא" און אין פארנט דאס הארנהייטל,

די אויגן קענען ווערן אָפּגעשוואַכט, איז דא היינט ברילן צו קענען זען גוט.

עס איז שיין ארום באַוואַקסן מיט אויגן ברעמען.


אויגן בליק

רעדאַקטירן

א מענטשליכע אויג בלינקט יעדע 0.3 סעקונדעס, און אין משך פון א יאר בלינקט אן אויג 6,205,000 מאל, דאס הייסט אז ווילאנג איר ליינט דורך דעם זאץ וועט איר האבן געבלינקט צוויי... בעצם דריי מאל!!!

וועבלינקען

רעדאַקטירן
מענטשלעכע אנאטאמיע 
 

קאפ: שטערןאויגאויערנאזמוילצונגציין - פניםבאקןגאמבע - ליפן

גענאק: האלדז - טיירוידפארינקסעפיגלאטיס

קערפער: אקסלעןרוקן בייןהאלדז - גענאק - שטימע קעסטל - ברוסטקאסטן - ברוסטבויך - באקן - איי - פלייצע - ארעם - דיך - עלנבויגן - הויט - נאגל - מאגן - געדערעם

סעקס גלידער: (פעניס/אייערבייטל אדער מוטערשייד/קליטאריס) – אנוסתחת

גלידער: ארעםעלנבויגןאונטערארעםהאנטגעלענקהאנטפינגער (גראבער פינגער - טײַטפֿינגער - גרויסער פינגער - רינגפינגער - מינדסטער פינגער) – שויסקניקלעצלפיאטעקנעכלפוספינגער (פוס))

הויט: האר - דריזן - אדערן - ביינער - מוסקל - ווייכביין