ווארשעווער הייזער

געגנט אין ירושליים

די ווארשעווער הייזער איז א געגנט אין ירושלים, לעבן מאה שערים און כיכר השבת, וואו פרומע חרדי'שע יידן וואוינען.

בתי ורשה ב 28.10.16 002.jpg

די געגנט איז געבויעט געווארן מיט שטיצע פונעם פוילישן כולל, אונטערן פירערשאפט פון רבי דוד בידערמאן פון לעלוב, מיט'ן ציל צו העלפן ארעמע בני תורה. עס איז געווען פון די ערשטע געגנטער אינדרויסן פון דער אלטשטאט ירושלים.