קאטאמאָן איז א געגנט אין ירושלים, וואס איז געווען פריער באוווינט מיט אראבער, נאר ביי דער אומאפהענגיקייט מלחמה זענען זיי אנטלאפן. די פארטריבענע יידן פון דער אלטשטאט, און אנדערע פון מאה שערים, וואס האבן זיך געפונען ביים פראנט, זענען אנטלאפן קיין קאטאמאן, און זיי האבן זיך דארט באזעצט.

״משגב לדך״ שפיטאל אין קאטאמאן

די געגנט איז געבויט געווארן אין 1900 בערך. א טייל פון אירע הייזער זיינען באזעצט מיט ערלויער און נאך.