רמת אשכול איז א געגנט אין צפון ירושלים. גערופן נאך לוי אשכול, דער דריטער פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל. געבויט אין 1968. אין גן דאריס וויילר אויף ים סוף גאס 8 געפונט זיך מערת קבורה (מערת האשכולות) נאך פון צווייטן בית המקדש.