בתי ווערנער אדער לויט איר אפיציעלער נאמען, די שכונת אהלי משה (אלכסנדר) איז א קוואַרטאַל אין ירושלים, צווישן די שכונת מאה שערים און בתי וארשא. דער געגנט איז געבויט געוואָרן אין 1902, און איז געהייסן נאָך דעם פילאַנטראָפּ משה אלעקסאנדער, וועמענס נחלה איז געבויט געווארן אלס א הייליגע קוואַרטאַל דורך זיין קרוב, רבי משה מנחם מענדל ווערנער, מיט וועמענס נאָמען עס איז עפנטליך אידענטיפיצירט געוואָרן.

אהלי משה
שטח