פראנצויזישע בערגל

פֿראַנצויזישע בערגל (העברעיש: גבעה צרפתית) איז א געגנט אין צפון-מזרח ירושלים, געגרינדעט 1971. ער איז צו צפון פון דעם העברעאישן אוניווערסיטעט וואס דאס ברענגט אסאך סטודענטן צו דינגען דארט דירות. ער איז א שטילער און רואיגער געגנט מיט 7,000 איינוואוינער, גאנץ קליין קעגן אנדערע געגנטן,

פראנצויזישע בערגל-הגבעה הצרפתית