קרית צאנז, ירושלים

קווארטאל אין ירושלים

קרית צאנז איז א חרדישער קוואַרטאַל אין ירושלים צפון פון קרית בעלזא, וואס גרענעצט שיכון חב״ד און עזרת תורה.

קריית צאנז ירושלים
קרית צאנז מוסדות, ירושלים