מחנה יהודה, איז א געגנט אין ירושלים וואס געפינט זיך צפון פון יפו גאס, די איינציקסטע פון די נחלאות געגנטן וואס געפונט זיך צפון פון יפו גאס. דער נאמען פון געגנט איז גערופן געווארן נאך איינעם פון די בויערס, יוסף נבונס ברודער יהודה.

מחנה יהודה קווארטל
מחנה יהודה קווארטל

די געגנט גרענעצט יפו גאס צו דרום, יוסף נבון גאס צו מערב זייט, דוד יעלין גאס צו צפון, און יוסף בן מתתיהו צו מזרח.

די געגנט איז א באוווינטע געגנט, און איז נישט דער שוק, וואס האט צוגענומען דעם נאמען פון געגנט.

איינע פון די באוואוסטע געביידעס איז די שול זהרי חמה, וואס געפונט זיך אויף יפו גאס, און האט א זון זייגער אויף דער וואנט.