נחלת שמעון

קווארטאל אין ירושלים
Ambox rewrite gold.svg


נחלת שמעון קווערטל איז א אידישע געגענט אין מזרח ירושלים צווישן שיך ג'ראח און בית ישראל. די קוואַרטאַל איז געגרינדעט וועסט פון די וועג וואָס פארבונדן די שיך ג'ראח קוואַרטאַל און די אמעריקאנער קאַלאַני מיט בארג סקאָפּוס. איר נאָמען איז געגעבן צו איר ווייַל עס איז געווען נאָענט צו די הייל פון שמעון הצדיק וואָס איז מזרח פון דער זעלביקער וועג.