די דייטשע קאלאניע (העברעיש: המושבה הגרמנית) איז א געגנט געבויט געווארן דורך טעמפלערס פון דייטשלאנד וואס האבן געליטן וועגן זייער פראקטיצירן גלויבן, אבער נאך דער צווייטער וועלט מלחמה זענען זיי פארטריבן געווארן, די געגנט האט א יונגער אויסזען מיט פילערליי פעסטיוואלן קומען דארט פאר, ווי די 'שוק האיכרים' ס'איז דארט אין די לעצטע צען יאר געבויט געווארן בּאַרען, קאפע הייזער, רעסטאראנען, ס'איז דא וואס רופן דאס די "שיינקין פון ירושלים".

דאס רופט מען בית אימבערגער אין דער דייטשער קאלאניע
כרמיה גאס, דייטשע קאלאניע