רחביה איז א געגנט אין ירושלים, נישט ווייט פונעם צענטער פון דער שטאט.

רחביה

זי איז געגרינדעט געווארן אין תרפ"ב (1922), און ווערט פארעכענט אלץ א טייערע געגנט.